Travel Diary

ENGLAND - PHOTO DIARY

8:00 am

So a couple od weeks ago I was in England and in todays post I want to share with you some photos from the trip! I always love to go there, maybe because I lived there for over six years and my whole childhood was there! I was there for five days and I really enjoyed the time there.
PL: Kilka tygodni temu byłam w Anglii i w dzisiejszym poście chce się z wami podzielic zdjęciami z wyjazdu! Zawsze uwielbiam tam lecieć, może dlatego ze mieszkałam tam ponad sześć lat i moje całe dzieciństwo tam spędziłam! Byłam tam na pięć dni i bardzo podobało mi się tam.

tutorial

How to fake the golden hour!

8:00 am

Hi! Today I want to show you how to fake the golden hour. This time of the day is the best for photos, because the sun gives a nice shade and you can take a photo without the sunlight in your eyes! Of course you don`t have time to go everyday to take a photo when the golden hour is, so I want to show you how you can fake it!
PL: Cześć! Dziś chce wam pokazać jak możesz zrobić imitacje złotej godziny. Ten czas w dniu jest najlepszy na zrobienie zdjęć, bo słońce daje ładny odcień i możesz zrobić sobie zdjęcie bez promieni słonecznych w twoich oczach! Oczywiście nie musisz codziennie robić zdjęcia w czasie zlotej godziny, więc pokaże ci jak zimitować ją!

Lifestyle

Know your worth ♥

8:00 am

Hi! I feel so bad that I post here so rarely, but like I don`t feel like it right know. I did these photos like 2 weeks ago maybe, I could post them faster, but of course I just didn`t think about it. The photos turned really nice in my opinion, I really love them! I`m so happy that I found these colourful trees, the photographs are so pretty because of that!
PL: Cześć! Czuje się okropnie, że dodaje posty tutaj tak rzadko, ale jakoś nie mam głowy do tego teraz. Zrobiłam te zdjęcia może jakieś 2 tygodnie temu, mogłam je dodać tu szybciej, ale oczywiście nie myślałam o tym. Zdjęcia wyszły według mnie bardzo ładnie, uwielbiam je! Bardzo się cieszę, że znalazłam te kolorowe drzewa, bo zdjęcia przez nie wyszły genialnie!

Photography

I took photos of my sister!

8:00 am

If you don`t know, I like to take photos of other people too. I enjoy doing it and I hope that people will appreciate my work. Today I want to share with you only four photos, but these are the ones that I like the most! I used my sister as the model and I really hope you will like the way the photos turned!
PL: Jeśli tego nie wiesz, bardzo lubię robić zdjęcia innym osobom też. Sprawia mi to przyjemność i mam nadzieje, że ludzie docenią moją pracę. Dzisiaj chce się z tobą podzielić tylko czterema zdjęciami, ale wzięłam te, które spodobały mi się najbardziej! Moja siostra posłużyła jako modelka  i mam naprawdę nadzieje, że spodoba ci się efekt końcowy zdjęć!

Lifestyle

I`m doing this for me ♥

8:00 am

Hello, how are you today? The weather is getting more and more prettier. I am a lot more motivated than I was like two weeks ago to post anything here! FINALLY! I went to take some photos with my sister and I`m quite happy the way they turned to be. I`m gonna try to take more photos to post here, I hope that I will have time. I`ve got a lot more ideas for posts so stay tuned! I hope that school will give me some time to work on my blog too.
PL: Cześć, jak się masz? Pogoda jest w końcu coraz bardziej ładniejsza. Ja jestem o wiele bardziej zmotywowana do publikowania postów tutaj niż byłam jakieś dwa tygodnie temu! W KOŃCU! Poszłam zrobić kilka zdjęć z moją siostrą i jestem w miarę zadowolona jak wyszły. Postaram się robić więcej zdjęć by dodawać je tutaj, mam nadzieje że będę miała czas. Mam sporo pomysłów na posty więc stay tuned! Mam nadzieje, że szkoła pozwoli mi na to bym miała trochę czasu by tutaj na blogu popracować też.